× بستن تبلیغات
RSS Feed

Posts Tagged ‘ثبت نام دوره ضمن خدمت و برنامه ريزي فعاليت هاي برنامه ريزي’

 1. سوالات ضمن خدمت آزمون حکومت مهدوی و وظایف منتظران

  آوریل 20, 2018 توسط iranfile

  نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون حکومت مهدوی و وظایف منتظران

  کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون حکومت مهدوی و وظایف منتظران

  جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون حکومت مهدوی و وظایف منتظران

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در ضمن خدمت آزمون حکومت مهدوی و وظایف منتظران می باشد.نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون حکومت مهدوی و وظایف منتظران دارای محتوی زیر می باشد:

  محتویات بسته نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون حکومت مهدوی و وظایف منتظران:

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 100 سوال
  2. نمونه سوالات شماره 2 با 37 سوال
  3. نمونه سوالات شماره 3 با 11 سوال
  4. نمونه سوالات شماره 4 با 15 سوال
  5. نمونه سوالات شماره 5 با 15 سوال
  6. نمونه سوالات شماره 6 با 10 سوال
  7. نمونه سوالات شماره 7 با 12 سوال
  8. نمونه سوالات شماره 8 با 12 سوال
  9. نمونه سوالات شماره 9 با 12 سوال
  10. نمونه سوالات شماره 10 با 12 سوال
  11. نمونه سوالات شماره 11 با 12 سوال
  12. نمونه سوالات شماره 12 با 12 سوال
  13. نمونه سوالات شماره 13 با 12 سوال
  14. نمونه سوالات شماره 14 با 12 سوال
  15. نمونه سوالات شماره 15 با 12 سوال
  16. نمونه سوالات شماره 16 با 12 سوال
  17. نمونه سوالات شماره 17 با 18 سوال
  18. نمونه سوالات شماره 18 با 12 سوال
  19. نمونه سوالات شماره 19 با 12 سوال
  20. فایل آموزشی در مورد حکومت مهدوی و وظایف منتظران 46 صفحه

  لینک دانلود:

  سوالات ضمن خدمت آزمون حکومت مهدوی و وظایف منتظران

  سوالات ضمن خدمت آزمون حکومت مهدوی و وظایف منتظران


 2. جزوه ضمن خدمت آزمون احکام زندگی در اسلام

  آوریل 20, 2018 توسط iranfile

  دانلود جزوه کامل ضمن خدمت آزمون احکام زندگی در اسلام

  آزمون ضمن خدمت احکام زندگی در اسلام,انجام آزمون ضمن خدمت احکام زندگی در اسلام ,پکیج نمونه سوال ضمن خدمت احکام
  زندگی در اسلام,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت احکام زندگی در اسلام,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت احکام زندگی در اسلام,
  مجموعه سوالات ضمن خدمت احکام زندگی در اسلام ,نمونه سوال رایگان ضمن خدمت احکام زندگی در اسلام,نمونه سوال ضمن
  خدمت احکام زندگی در اسلام دانلود جزوه کامل ضمن خدمت آزمون احکام زندگی در اسلام

  کاملترین فایل دانلود جزوه کامل ضمن خدمت آزمون احکام زندگی در اسلام

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در جزوه کامل ضمن خدمت آزمون احکام زندگی در اسلام می باشد.دانلود جزوه کامل ضمن خدمت آزمون احکام زندگی در اسلام منتظران دارای محتوی زیر می باشد:

  این بسته دقیقا براساس منابع جزوه کامل ضمن خدمت آزمون احکام زندگی در اسلام طبقه بندی شده است

  لینک دانلود:

  جزوه کامل ضمن خدمت آزمون احکام زندگی در اسلام

  جزوه کامل ضمن خدمت آزمون احکام زندگی در اسلام


 3. نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش خانواده

  آوریل 20, 2018 توسط iranfile

  دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش خانواده

  کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش خانواده

  جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش خانواده

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، می باشد.دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش خانواده منتظران دارای محتوی زیر می باشد:

  محتویات بسته نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش خانواده:

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 200 سوال

  این مجموعه شامل 10 آزمون 20 سوالی می باشد.پاسخ نامه هر آزمون در آخر آن آزمون آورده شده است.

  نمونه سئوالات آزمون آموزش خانواده

  کد دوره: 91301849

  مدت دوره: 12 ساعت

  تعداد سئوالات: 260 سئوال

  فرمت فایل: PDF

  لینک دانلود:

  نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش خانواده

  نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش خانواده


 4. نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری

  آوریل 20, 2018 توسط iranfile

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری

  کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری

  جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری دارای محتوی زیر می باشد:

  محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری:

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 123 سوال
  2. نمونه سوالات شماره 2 با 20 سوال
  3. نمونه سوالات شماره 3 با 20 سوال
  4. نمونه سوالات شماره 4 با 156 سوال
  5. نمونه سوالات شماره 5 با 70 سوال
  6. جزوه آموزشی در مورد اخلاق فردی اجتماعی اداری 91 صفحه

  نمونه سئوالات اخلاق فردی اجتماعی اداری 20 ساعت کد 91301265

  تعداد مراحل آزمون الکترونیکی : 5 مرحله

  تعداد سئوالات آزمون اصلی: 25 سئوال

  تعداد سئوالات این مجموعه: 200سئوال

  لینک دانلود:

  نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری

  نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری


 5. نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه با جواب

  آوریل 16, 2018 توسط iranfile

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه

  کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه

  جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه

   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه زیر می باشد:

  محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه:

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 500 سوال
  2. نمونه سوالات شماره 2 با 50 سوال
  3. نمونه سوالات شماره 3 با 42 سوال
  4. نمونه سوالات شماره 4 با 68 سوال
  5. نمونه سوالات شماره 5 با 10 سوال عملی
  6. نمونه سوالات شماره 6 با 84 سوال
  7. نمونه سوالات شماره 7 با 38 سوال
  8. نمونه سوالات شماره 8 با 62 سوال
  9. نمونه سوالات شماره 9 با 64 سوال
  10. نمونه سوالات شماره 10 با 46 سوال
  11. نمونه سوالات شماره 11 با 43 سوال عملی بدون جواب
  12. نمونه سوالات شماره 12 با 52 سوال
  13. نمونه سوالات شماره 13 با 40 سوال
  14. نمونه سوالات شماره 14 با 50 سوال
  15. نمونه سوالات شماره 15 با 35 سوال عملی بدون جواب
  16. نمونه سوالات شماره 16 با 65 سوال
  • بیش از 900 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
  • نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه می باشد.

  این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه  برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

  لینک دانلود:

  نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه با جواب

  نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه با جواب