× بستن تبلیغات
RSS Feed

Posts Tagged ‘ثبت نام دوره ضمن خدمت و برنامه ریزی فعالیت های برنامه ریزی’

 1. نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مبانی و شیوه های تبلیغ

  آوریل 30, 2018 توسط iranfile

  نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مبانی و شیوه های تبلیغ

  نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مبانی و شیوه های تبلیغ
  کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مبانی و شیوه های تبلیغ
  جزوه کامل به همراه نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مبانی و شیوه های تبلیغ
  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت مبانی و شیوه های تبلیغ می باشد.نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مبانی و شیوه های تبلیغ زیر می باشد:

  محتویات بسته نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مبانی و شیوه های تبلیغ:
  نمونه سوالات شماره 1 با 105 سوال
  بیش از 100 سوال پر تکرار به همراه پاسخ

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت مبانی و شیوه های تبلیغ می باشد.

  این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت مبانی و شیوه های تبلیغ می باشد.

  و همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت مبانی و شیوه های تبلیغ برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون
  این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت مبانی و شیوه های تبلیغ طبقه بندی شده است

  لینک دانلود:

  نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مبانی و شیوه های تبلیغ

  نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مبانی و شیوه های تبلیغ


 2. نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد

  آوریل 21, 2018 توسط iranfile

  سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد

  جزوات و نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد
  جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد
  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت سلامت اداری و مبارزه با فساد و پیامدهای سوء آن می باشد.دانلود کاملترین نمونه سوالات و جزوه آموزشی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد دارای محتوی زیر می باشد:

  محتویات بسته ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد:
  نمونه سوالات شماره 1 با 20سوال
  نمونه سوالات شماره 2 با 20 سوال
  نمونه سوالات شماره 3 با 150 سوال با فرمت ورد
  جزوه کامل در مورد ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد 21 صفحه
  درسنامه دوره کوتاه مدت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد52 صفحه
  این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت کلیات و دستور العمل های ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد آن طبقه بندی شده

  لینک دانلود:

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد

   

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد

   

   


 3. سوالات ضمن خدمت آزمون برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی

  آوریل 19, 2018 توسط iranfile

  نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی

  کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی

  جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی می باشد.نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی محتوی زیر می باشد:

  محتویات بسته نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی به همراه جزوه:

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 160 سوال
  2. نمونه سوالات شماره 2 با 60 سوال
  3. نمونه سوالات شماره 3 با 152 سوال
  4. نمونه سوالات شماره 4 با 291 سوال
  5. نمونه سوالات شماره 5 با 20 سوال
  6. نمونه سوالات شماره 5 با 20 سوال
  • بیش از 500 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
  • نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمتآداب و اسرار نمازمی باشد.

  این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

  لینک دانلود:

  نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی


 4. سوالات ضمن خدمت آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان

  آوریل 19, 2018 توسط iranfile

  نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها

  کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها

  جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها می باشد.نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان های محتوی زیر می باشد:

  محتویات بسته نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها:

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 126 سوال
  2. نمونه سوالات شماره 2 با 14 سوال
  3. نمونه سوالات شماره 3 با 9 سوال
  4. نمونه سوالات شماره 4 با 15 سوال
  5. نمونه سوالات شماره 5 با 20 سوال
  6. جزوه آموزشی مستندسازی شبکه با 10 صفحه
  7. جزوه آموزشی شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها با 83 صفحه
  • بیش از 200 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
  • نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها می باشد.

  لینک دانلود:

  سوالات ضمن خدمت آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان

  سوالات ضمن خدمت آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان


 5. سوالات ضمن خدمت پدافند غیر عامل

  آوریل 19, 2018 توسط iranfile

  نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل

  کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل

  جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها می باشد.نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل محتوی زیر می باشد:

  محتویات بسته نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل:

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 207 سوال
  2. نمونه سوالات شماره 2 با 100 سوال
  3. نمونه سوالات شماره 3 با 40 سوال
  4. نمونه سوالات شماره 4 با 20 سوال
  5. جزوهآموزشی پدافند غیرعامل با 144 صفحه
  • بیش از 300 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
  • نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

  جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل

  کد دوره: 93601820

  مدت دوره: 18 ساعت

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل می باشد.

  لینک دانلود:

  سوالات ضمن خدمت آزمون مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل


 6. نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون منشور حقوق شهروندی

  آوریل 19, 2018 توسط iranfile

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون منشور حقوق شهروندی

  کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون منشور حقوق شهروندی

  جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون منشور حقوق شهروندی

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون منشور حقوق شهروندی می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون منشور حقوق شهروندی محتوی زیر می باشد:

  محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون منشور حقوق شهروندی:

  1. نمونه سوالات شماره 2 با 10 سوال
  2. نمونه سوالات شماره 3 با 40 سوال
  3. نمونه سوالات شماره 4 با 29 سوال
  4. نمونه سوالات شماره 5 با 12 سوال
  5. جزوهآموزشی دولت الکترونیک با 57 صفحه
  • بیش از 100 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
  • نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون منشور حقوق شهروندی می باشد.

  این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون منشور حقوق شهروندی می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون منشور حقوق شهروندی برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

  لینک دانلود:

  نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون منشور حقوق شهروندی

  نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون منشور حقوق شهروندی


 7. سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع

  آوریل 19, 2018 توسط iranfile

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع

  کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع

  جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع زیر می باشد:

  محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع:

  1. نمونه سوالات شماره 2 با 20 سوال
  2. نمونه سوالات شماره 3 با 20 سوال
  3. جزوهآموزشی طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع با 22 صفحه
  • بیش از 40 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
  • نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشد.

  این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

  لینک دانلود:

  سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع


 8. سوالات ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری

  آوریل 19, 2018 توسط iranfile

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری

  کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری

  جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری زیر می باشد:

  محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری:

  1. نمونه سوالات شماره 2 با 98 سوال
  2. نمونه سوالات شماره 3 با 30 سوال
  3. نمونه سوالات شماره 3 با 10 سوال
  4. نمونه سوالات شماره 3 با 30 سوال
  5. نمونه سوالات شماره 3 با 20 سوال
  6. نمونه سوالات شماره 3 با 96 سوال
  • بیش از 300 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
  • نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری می باشد.

  این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمونضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

  لینک دانلود:

  سوالات ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری

  سوالات ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری


 9. سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه

  آوریل 19, 2018 توسط iranfile

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه

  کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه

  جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه زیر می باشد:

  محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه:

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 500 سوال
  2. نمونه سوالات شماره 2 با 50 سوال
  3. نمونه سوالات شماره 3 با 42 سوال
  4. نمونه سوالات شماره 4 با 68 سوال
  5. نمونه سوالات شماره 5 با 10 سوال عملی
  6. نمونه سوالات شماره 6 با 84 سوال
  7. نمونه سوالات شماره 7 با 38 سوال
  8. نمونه سوالات شماره 8 با 62 سوال
  9. نمونه سوالات شماره 9 با 64 سوال
  10. نمونه سوالات شماره 10 با 46 سوال
  11. نمونه سوالات شماره 11 با 43 سوال عملی بدون جواب
  12. نمونه سوالات شماره 12 با 52 سوال
  13. نمونه سوالات شماره 13 با 40 سوال
  14. نمونه سوالات شماره 14 با 50 سوال
  15. نمونه سوالات شماره 15 با 35 سوال عملی بدون جواب
  16. نمونه سوالات شماره 16 با 65 سوال
  • بیش از 900 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
  • نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه می باشد.

  این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

  لینک دانلود:

  نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه با جواب

  نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه با جواب


 10. نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون احیای تفکر اسلامی

  آوریل 19, 2018 توسط iranfile

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون احیای تفکر اسلامی

  کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون احیای تفکر اسلامی

  جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون احیای تفکر اسلامی

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت احیای تفکر اسلامی می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون احیای تفکر اسلامی زیر می باشد:

  محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون احیای تفکر اسلامی:

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 200 سوال
  2. نمونه سوالات شماره 2 با 40 سوال
  3. نمونه سوالات شماره 3 با 40 سوال
  4. نمونه سوالات شماره 4 با 68 سوال
  5. نمونه سوالات شماره 5 با 134 سوال
  6. نمونه سوالات شماره 6 با 20 سوال
  7. نمونه سوالات شماره 7 با 20 سوال
  8. نمونه سوالات شماره 8 با 20 سوال
  9. متن کتاب احیای تفکر اسلامی با 89 صفحه
  • بیش از 900 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
  • نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت احیای تفکر اسلامی می باشد.

  این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت احیای تفکر اسلامی می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت احیای تفکر اسلامی برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

  لینک دانلود:

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون احیای تفکر اسلامی