× بستن تبلیغات
RSS Feed

Posts Tagged ‘طرح های جدید جابرابن حیان’

 1. کاملترین طرح جابر کلاس ششم الگوی ترک در زمین های گلی

  فوریه 11, 2018 توسط iranfile

  کاملترین طرح جابر کلاس ششم الگوی ترک در زمین های گلی


  فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

  تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

  کاملترین طرح جابر کلاس ششم الگوی ترک در زمین های گلی

  این مجموعه شامل:

  • پوستر های طرح جابربن حیان در مورد  الگوی ترک در زمین های گلی
  • تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد  الگوی ترک در زمین های گلی
  • عکس جابربن حیان در مورد  الگوی ترک در زمین های گلی
  • مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان  الگوی ترک در زمین های گلی
  • این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.

  لینک دانلود:

  کاملترین طرح جابر کلاس ششم الگوی ترک در زمین های گلی


 2. طرح جابر آماده چهارم ابتدایی استفاده از گیاهان و شفابخشی

  فوریه 11, 2018 توسط iranfile

  طرح جابر آماده چهارم ابتدایی استفاده از گیاهان و شفابخشی


  فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

  تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

  طرح جابر آماده چهارم ابتدایی استفاده از گیاهان و شفابخشی

  این مجموعه شامل:

  • پوستر های طرح جابربن حیان در مورد  استفاده ازگیاهان و شفابخشی
  • تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد  استفاده ازگیاهان و شفابخشی
  • عکس جابربن حیان در مورد  استفاده ازگیاهان و شفابخشی
  • مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان  استفاده ازگیاهان و شفابخشی
  • این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.

  لینک دانلود:

  طرح جابر آماده چهارم ابتدایی استفاده از گیاهان و شفابخشی