× بستن تبلیغات
RSS Feed

Posts Tagged ‘نمونه سوالات آزمون هدایت تحصیلی’

 1. نمونه سوالات ضمن خدمت هدایت تحصیلی

  آوریل 19, 2018 توسط iranfile

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت هدایت تحصیلی

  کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت هدایت تحصیلی

  جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت هدایت تحصیلی

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت هدایت تحصیلی می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت هدایت تحصیلی زیر می باشد:

  محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت هدایت تحصیلی:

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 30 سوال
  2. نمونه سوالات شماره 2 با 30 سوال
  3. نمونه سوالات شماره 3 با 30 سوال
  4. نمونه سوالات شماره 4 با 30 سوال
  5. نمونه سوالات شماره 5 با 30 سوال
  6. نمونه سوالات شماره 6 با 30 سوال
  7. نمونه سوالات شماره 7 با 30 سوال
  8. نمونه سوالات شماره 8 با 30 سوال
  9. نمونه سوالات شماره 1 با 30 سوال
  10. نمونه سوالات شماره 1 با 30 سوال
  11. جزوه کامل ضمن خدمت هدایت تحصیلی با 40 صفحه
  • بیش از 300 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
  • نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت هدایت تحصیلی می باشد.

  این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت هدایت تحصیلی می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت هدایت تحصیلی برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

  لینک دانلود:

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت هدایت تحصیلی با جزوه

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت هدایت تحصیلی با جزوه


 2. دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت هدایت تحصیلی با جزوه

  آوریل 16, 2018 توسط iranfile

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت هدایت تحصیلی

  کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت هدایت تحصیلی

  جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت هدایت تحصیلی

   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت هدایت تحصیلی می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت هدایت تحصیلی زیر می باشد:

  محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت هدایت تحصیلی:

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 30 سوال
  2. نمونه سوالات شماره 2 با 30 سوال
  3. نمونه سوالات شماره 3 با 30 سوال
  4. نمونه سوالات شماره 4 با 30 سوال
  5. نمونه سوالات شماره 5 با 30 سوال
  6. نمونه سوالات شماره 6 با 30 سوال
  7. نمونه سوالات شماره 7 با 30 سوال
  8. نمونه سوالات شماره 8 با 30 سوال
  9. نمونه سوالات شماره 1 با 30 سوال
  10. نمونه سوالات شماره 1 با 30 سوال
  11. جزوه کامل ضمن خدمت هدایت تحصیلی با 40 صفحه
  • بیش از 300 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
  • نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت هدایت تحصیلی می باشد.

  این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت هدایت تحصیلی می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت هدایت تحصیلی  برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

  لینک دانلود:

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت هدایت تحصیلی با جزوه

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت هدایت تحصیلی با جزوه