× بستن تبلیغات
RSS Feed

Posts Tagged ‘نمونه سوالات ضمن خدمت انسان و ایمان’

 1. نمونه سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی

  آوریل 19, 2018 توسط iranfile

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی

  کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی

  جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت آینده پژوهی می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی زیر می باشد:

  محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی:

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 23 سوال
  2. نمونه سوالات شماره 2 با 74 سوال بدون جواب
  3. محتوای آموزشی شماره 1 در مورد آینده پژوهی با 35 صفحه
  4. محتوای آموزشی شماره 2 در مورد آینده پژوهی با 13 صفحه
  5. محتوای آموزشی شماره 3 در مورد آینده پژوهی با 5 صفحه
  6. محتوای آموزشی شماره 4 در مورد آینده پژوهی با 47 صفحه

  بیش از 100 سوال پر تکرار به همراه پاسخ

  • نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی می باشد.

  این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت آینده پژوهی می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت آینده پژوهی برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

  لینک دانلود:

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی


 2. نمونه سوالات ضمن خدمت سند تحول بنیادین

  آوریل 19, 2018 توسط iranfile

  دانلود نمونه سوالات آزمون سند تحول بنیادین

  کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات آزمون سند تحول بنیادین

  جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات آزمون سند تحول بنیادین

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت سند تحول بنیادین می باشد.دانلود نمونه سوالات آزمون سند تحول بنیادین زیر می باشد:

  محتویات بسته نمونه سوالات ضمن خدمت سند تحول بنیادین:

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 45 سوال
  2. نمونه سوالات شماره 2 با 10 سوال
  3. نمونه سوالات شماره 3 با 40 سوال
  4. نمونه سوالات شماره 4 با 14 سوال
  5. نمونه سوالات شماره 5 با 40 سوال
  6. مطلب آموزشی سند تحول بنیادین با 21 صفحه
  • بیش از 100 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
  • نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت سند تحول بنیادین می باشد.

  این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت سند تحول بنیادین می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت سند تحول بنیادین برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

  لینک دانلود:

  دانلود نمونه سوالات آزمون سند تحول بنیادین


 3. دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه درسي ملي

  آوریل 19, 2018 توسط iranfile

  دانلود نمونه سوالات برنامه درسی ملی با جواب و جزوه

  کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات برنامه درسی ملی با جواب و جزوه

  جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات برنامه درسی ملی با جواب و جزوه

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت برنامه درسی ملی می باشد.دانلود نمونه سوالات برنامه درسی ملی با جواب و جزوه زیر می باشد:

  محتویات بسته دانلود نمونه سوالات برنامه درسی ملی با جواب و جزوه:

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 40 سوال
  2. نمونه سوالات شماره 1 با 150 سوال
  3. نمونه سوالات شماره 1 با 35 سوال
  4. نمونه سوالات شماره 1 با 20 سوال
  5. نمونه سوالات شماره 1 با 30 سوال
  6. نمونه سوالات شماره 1 با 20 سوال
  7. نمونه سوالات شماره 1 با 20 سوال
  8. محتوای آموزشی و پرورشی برنامه درسی ملی با 49 سوال
  • بیش از 300 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
  • نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت برنامه درسی ملی می باشد.

  این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت برنامه درسی ملی می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت برنامه درسی ملی برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

  لینک دانلود:

  نمونه سوالات برنامه درسی ملی با جواب و جزوه

  نمونه سوالات برنامه درسی ملی با جواب و جزوه


 4. نمونه سوالات ضمن خدمت حوادث طبیعی و غیر مترقبه

  آوریل 10, 2018 توسط iranfile

   

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت حوادث طبیعی و غیر مترقبه

  کاملترین فایل دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت حوادث طبیعی و غیر مترقبه

  جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت حوادث طبیعی و غیر مترقبه

   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت حوادث طبیعی و غیر مترقبه می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت حوادث طبیعی و غیر مترقبه دارای محتوی زیر می باشد:

  محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت حوادث طبیعی و غیر مترقبه:

  منبع دوره حوادث طبیعی با 23 صفحه

  نمونه سوالات شماره 1 با 30سوال

  نمونه سوالات شماره 2 با 30 سوال

  نمونه سوالات شماره 3 با 8 سوال

  فایل آموزشی مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

  مقاله اصول مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه و بلایاي طبیعی

   جزوه آموزشیحوادث طبيعي و مخاطرات زمين38 صفحه

  لینک دانلود:

  نمونه سوالات ضمن خدمت حوادث طبیعی و غیر مترقبه

  نمونه سوالات ضمن خدمت حوادث طبیعی و غیر مترقبه


 5. نمونه سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر

  آوریل 9, 2018 توسط iranfile

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر

  کاملترین فایل دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر

  جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر

   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر دارای محتوی زیر می باشد:

  محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر:

  نمونه سوالات شماره 1 با 27سوال

  نمونه سوالات شماره 2 با 20 سوال

  نمونه سوالات شماره 3 با 20 سوال

  نمونه سوالات شماره 4 با 20 سوال

  نمونه سوالات شماره 5 با 20 سوال

   جزوه آموزشی امر به معروف و نهی از منکر 38 صفحه

  لینک دانلود:

  نمونه سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر

  نمونه سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر


 6. نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت دانش سازمانی

  آوریل 9, 2018 توسط iranfile

  دانلود نمونه سوالات خدمت مدیریت دانش سازمانی

  کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت دانش سازمانی

  جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت دانش سازمانی

   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت مدیریت دانش سازمانی می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت دانش سازمانی دارای محتوی زیر می باشد:

  محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت دانش سازمانی:

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 25سوال
  2. نمونه سوالات شماره 2 با 25 سوال
  3. نمونه سوالات شماره 3 با 25 سوال
  4. نمونه سوالات شماره 4 با 25 سوال
  5. نمونه سوالات شماره 5 با 50 سوال
  6. نمونه سوالات شماره 6 با 30 سوال
  7. فایل آموزشی در موردمدیریت دانش در سازمان 15 صفحه
  8. خلاصه كتاب مدیريت دانش 8 صفحه
  9.  جزوه مدیریت دانش سازمانی 21 صفحه

  عنوان دوره آموزشی: مدیریت دانش سازمانی

  نوع آموزش: عمومی- توانمندی اداری

  هدف کلی دوره: آشنایی شرکت کنندگان با اهداف، ضرورت و عناصر مدیریت دانش سازمانی و راهکارهای استقرار آن با هدف حفظ و توسعه دانش و تجارب ارزنده و کاربست آن در سازمان ها.

  لینک دانلود:

  نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت دانش سازمانی

  نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت دانش سازمانی


 7. سوالات ضمن خدمت قوانین، مقررات و دستورالعملهای تربیت بدنی

  آوریل 9, 2018 توسط iranfile

  نمونه سوالات ضمن خدمت قوانین، مقررات و دستورالعملهای تربیت بدنی

  جزوات و نمونه سوالات ضمن خدمت قوانین، مقررات و دستورالعملهای تربیت بدنی

  جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت قوانین، مقررات و دستورالعملهای تربیت بدنی

   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت قوانین، مقررات و دستورالعملهای تربیت بدنی و پیامدهای سوء آن می باشد.دانلود کاملترین نمونه سوالات و جزوه آموزشی قوانین، مقررات و دستورالعملهای تربیت بدنی دارای محتوی زیر می باشد:

  محتویات بسته ضمن خدمت قوانین، مقررات و دستورالعملهای تربیت بدنی:

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 100سوال با فرمت ورد
  2. نمونه سوالات شماره 2 با 120 سوال با فرمت ورد
  3. نمونه سوالات شماره 3 با 150 سوال با فرمت ورد
  4. جزوه کامل در مورد قوانین و مقرارات تربیت بدنی 97 صفحه
  5. به همراه پکیچ کامل نمونه سوالات تربیت بدنی 8 فایل

   

  این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت کلیات و دستور العمل های قوانین، مقررات و دستورالعملهای تربیت بدنی آن طبقه بندی شده است

  لینک دانلود:

  سوالات ضمن خدمت قوانین، مقررات و دستورالعملهای تربیت بدنی

  سوالات ضمن خدمت قوانین، مقررات و دستورالعملهای تربیت بدنی