× بستن تبلیغات
RSS Feed

Posts Tagged ‘نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان تخلفات اداری’

 1. سوالات ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

  آوریل 19, 2018 توسط iranfile

  نمونه سوالات ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

  کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

  جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.نمونه سوالات ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری زیر می باشد:

  محتویات بسته نمونه سوالات ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری:

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 79 سوال
  2. نمونه سوالات شماره 2 با 20 سوال
  3. نمونه سوالات شماره 3 با 16 سوال
  4. نمونه سوالات شماره 4 با 20 سوال
  5. نمونه سوالات شماره 5 با 20 سوال
  6. نمونه سوالات شماره 6 با 16 سوال
  7. نمونه سوالات شماره 7 با 20 سوال
  8. نمونه سوالات شماره 8 با 16 سوال
  9. نمونه سوالات شماره 9 با 16 سوال
  10. نمونه سوالات شماره 10 با 16 سوال
  11. نمونه سوالات شماره 11 با 16 سوال
  12. آیین نامه اجرایی قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری 1 صفحه
  13. متن کامل قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری با 19 صفحه
  14. قوانین رسیدگی به تخلفات اداری با 57 صفحه
  15. درسنامه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری با 16 صفحه
  • بیش از 300 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
  • نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.

  این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداریمی باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

  لینک دانلود:

  سوالات ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری با جواب

  سوالات ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری با جواب


 2. نمونه سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی

  آوریل 19, 2018 توسط iranfile

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی

  کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی

  جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت آینده پژوهی می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی زیر می باشد:

  محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی:

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 23 سوال
  2. نمونه سوالات شماره 2 با 74 سوال بدون جواب
  3. محتوای آموزشی شماره 1 در مورد آینده پژوهی با 35 صفحه
  4. محتوای آموزشی شماره 2 در مورد آینده پژوهی با 13 صفحه
  5. محتوای آموزشی شماره 3 در مورد آینده پژوهی با 5 صفحه
  6. محتوای آموزشی شماره 4 در مورد آینده پژوهی با 47 صفحه

  بیش از 100 سوال پر تکرار به همراه پاسخ

  • نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی می باشد.

  این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت آینده پژوهی می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت آینده پژوهی برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

  لینک دانلود:

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی


 3. سوالات ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری با جواب

  آوریل 16, 2018 توسط iranfile

  نمونه سوالات ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

  کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

  جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.نمونه سوالات ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری زیر می باشد:

  محتویات بسته نمونه سوالات ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری:

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 79 سوال
  2. نمونه سوالات شماره 2 با 20 سوال
  3. نمونه سوالات شماره 3 با 16 سوال
  4. نمونه سوالات شماره 4 با 20 سوال
  5. نمونه سوالات شماره 5 با 20 سوال
  6. نمونه سوالات شماره 6 با 16 سوال
  7. نمونه سوالات شماره 7 با 20 سوال
  8. نمونه سوالات شماره 8 با 16 سوال
  9. نمونه سوالات شماره 9 با 16 سوال
  10. نمونه سوالات شماره 10 با 16 سوال
  11. نمونه سوالات شماره 11 با 16 سوال
  12. آیین نامه اجرایی قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری 1 صفحه
  13. متن کامل قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری با 19 صفحه
  14. قوانین  رسیدگی به تخلفات اداری با 57 صفحه
  15. درسنامه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری با 16 صفحه
  • بیش از 300 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
  • نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.

  این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداریمی باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

  لینک دانلود:

  سوالات ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری با جواب

  سوالات ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری با جواب


 4. دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد

  آوریل 9, 2018 توسط iranfile

  سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد

  جزوات و نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد

  جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد

   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت سلامت اداری و مبارزه با فساد و پیامدهای سوء آن می باشد.دانلود کاملترین نمونه سوالات و جزوه آموزشی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد دارای محتوی زیر می باشد:

  محتویات بسته ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد:

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 20سوال
  2. نمونه سوالات شماره 2 با 20 سوال
  3. نمونه سوالات شماره 3 با 150 سوال با فرمت ورد
  4. جزوه کامل در مورد ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد 21 صفحه
  5. درسنامه دوره کوتاه مدت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد52 صفحه
  این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت کلیات و دستور العمل های ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد آن طبقه بندی شده

  لینک دانلود:

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد


 5. دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مواد مخدر

  آوریل 9, 2018 توسط iranfile

  دانلود کاملترین نمونه سوالات و جزوه آموزشی ضمن خدمت مواد مخدر

  جزوات و نمونه سوالات ضمن خدمت مواد مخدر به صورت ورد و قابل ویرایش

  جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مواد مخدر و آثار سوء آن

   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت مواد مخدر و پیامدهای سوء آن می باشد.دانلود کاملترین نمونه سوالات و جزوه آموزشی ضمن خدمت مواد مخدر دارای محتوی زیر می باشد:

  محتویات بسته ضمن خدمت مواد مخدر:

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 60سوال با فرمت ورد
  2. نمونه سوالات شماره 2 با 100سوال با فرمت ورد
  3. نمونه سوالات شماره 3 با 20سوال با فرمت ورد
  4. نمونه سوالات شماره 4 با 70سوال با فرمت ورد
  5. جزوه کامل در مورد اعتیاد و انواع مخدر 11 صفحه با فرمت ورد
  6. مقاله روشهای پیشگیری از اعتیاد در محیط های آموزشی 31 صفحه با فرمت ورد

  لینک دانلود:

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مواد مخدر

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مواد مخدر


 6. دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس

  آوریل 9, 2018 توسط iranfile

  کاملترین نمونه سوالات ضمن خدمت و جزوات آموزشی هوشمند سازی

  محتوای نمونه سوالات هوشمند سازی سری جدید درقالب 12 نمونه فایل شامل آزمون ، جزوه آموزشی با کمترین قیمت در اینترنت فقط در سایت دبیران فایل موجود می باشدپس همین الان اقدام کنیدو بلافاصله در قالب یک لینک دانلود مستقیم و یک نسخه به ایمیل شما و یک نسخه به در خواست شما با ایدی dabiranfile@ به تلگراماتان ارسال می نماییم.

  پکیچ ویژه ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس

  دوره راهبری هوشمند سازی مدارس – مرحله مقدماتی (فاز دوم ویژه سال 96) با كد دوره 92002566 (40 ساعت) در سامانهLTMS آماده ثبت نام می باشد .

  لذا مقتضی است جهت شركت در دوره‌ی مذكور به نكات زیر توجه فرمائید

  • ثبت نام از 24 آبان تا 30 آبان 96 می باشد .
  • فراگیران می بایست برای گذارندن دوره در هر بخش مطالب را مطالعه كرده و در آزمون های پودمانی شركت نمایند.
  • برنامه زمانی آزمون ها در سامانه متعاقبا درج خواهد شد. آزمون ها به صورت پودمانی اجرا خواهد شد و كسب هر نمره پودمان مستقل از بقیه آزمونها است.
  • شركت در دوره برای تمامی همكاران دولتی و غیر دولتی شاغل در واحد های آموزشی و اداری الزامی می باشد .
  • نمره قبولی 12 از 20 می باشد .

  محتوی  کاملترین نمونه سوالات ضمن خدمت و جزوات آموزشی هوشمند سازی:

  سوالات هوشمندسازی مدارس در قالب فایل word

  سوالات هوشمندسازی مدارس در قالب فایل  pdf

  سوالات هوشمندسازی مدارس در قالب فایل  excel

  جزوات آموزشی مربوط به آزمون هوشمند سازی

  نمونه سوالات آزمون های قبلی

  لینک دانلود:

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس


 7. دانلود سوالات منابع ضمن خدمت اقتصاد مقاومتی

  آوریل 9, 2018 توسط iranfile

  دانلود سوالات و جزوه منابع ضمن خدمت اقتصاد مقاومتی

  کاملترین فایل در مورد:دانلود سوالات و جزوه منابع ضمن خدمت اقتصاد مقاومتی

  در این حوزه با تشکیل کارگروه‌هایی موضوع اقتصاد مقاومتی، عملیاتی و فرهنگ سازی می‌شود و در این راستا یک دوره آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت 16 ساعته برای همه همکاران در سراسر کشور تحت عنوان؛ اهداف و الزامات اقتصاد مقاومتی، ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی و محورهای اقتصاد مقاومتی و …. طراحی شده است که از اول اردیبهشت ماه به اجراء در می‌آید.

  دانلود سوالات و منابع ضمن خدمت اقتصاد مقاومتی

   دانلود سوالات و منابع ضمن خدمت اقتصاد مقاومتی

   

  جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی

  لینک دانلود:

  دانلود سوالات منابع ضمن خدمت اقتصاد مقاومتی

  دانلود سوالات منابع ضمن خدمت اقتصاد مقاومتی


 8. دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تفکر و پژوهش هفتم

  آوریل 9, 2018 توسط iranfile

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تفکر و پژوهش هفتم

  کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تفکر و پژوهش هفتم

  جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تفکر و پژوهش هفتم

   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی،  می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تفکر و پژوهش هفتم دارای محتوی زیر می باشد:

  محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تفکر و پژوهش :

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 35 سوال

  این مجموعه شامل 1 آزمون 35 سوالی  می باشد.پاسخ نامه هر آزمون در آخر آن آزمون آورده شده است.

  تعداد سئوالات: 35 سئوال

  فرمت فایل: PDF

  این بسته دقیقا براساس ضمن خدمت تفکر و پژوهش هفتم  طبقه بندی شده است

  این بسته با توجه به مواد آزمون ضمن خدمت فرهنگیان تهیه شده و کمک بسزایی به شما در زمینه قبولی در این آزمون می نماید.شما با مطالعه این مجموعه نیاز به خرید و مطالعه هیچگونه کتاب و نمونه سوال دیگری نخواهید داشت.

  لینک دانلود:

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تفکر و پژوهش هفتم

  کانال تلگرام سوالات ضمن خدمت
   

 9. دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع

  آوریل 9, 2018 توسط iranfile

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع

  کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع

  جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع

   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع زیر می باشد:

  محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع:

  1. نمونه سوالات شماره 2 با 20 سوال
  2. نمونه سوالات شماره 3 با 20 سوال
  3. جزوهآموزشی طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع با 22 صفحه
  • بیش از 40 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
  • نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشد.

  این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

  لینک دانلود:

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع

  کانال تلگرام سوالات ضمن خدمت
   

 10. دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری

  آوریل 9, 2018 توسط iranfile

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری

  کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری

  جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری

   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری زیر می باشد:

  محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری:

  1. نمونه سوالات شماره 2 با 98 سوال
  2. نمونه سوالات شماره 3 با 30 سوال
  3. نمونه سوالات شماره 3 با 10 سوال
  4. نمونه سوالات شماره 3 با 30 سوال
  5. نمونه سوالات شماره 3 با 20 سوال
  6. نمونه سوالات شماره 3 با 96 سوال
  • بیش از 300 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
  • نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری می باشد.

  این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمونضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

  لینک دانلود:

  دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری